Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Volleybalvereniging Unitas, gevestigd te Mijdrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 4477792, hierna te noemen:
de Vereniging.


Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig
wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet
hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van
het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@unitas-mijdrecht.nl.
In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke
persoonsgegevens van je verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens
eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Onderzoeken of je lid
kan worden
en
het uitvoeren van de
lidmaatschapsovereen
komst.
Voorletters
Roepnaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Uitvoering van de
overeenkomst
Indien je lid wordt
gedurende de
looptijd van de
overeenkomst.
Indien je geen lid
wordt worden uw
gegevens zo snel als
mogelijk verwijderd
binnen 6 maanden.
n.v.t.
AdministratieVoorletters
Roepnaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens
Betaalgegeven
Uitvoering van de
overeenkomst
Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst en tot
2 jaar daarna,
Daarna alleen in de
financiële
administratie voor 7
jaar.
n.v.t.
Versturen digitale
berichten, waaronder
nieuwsbrief (zonder
commerciële
boodschappen)
Roepnaam
Achternaam
E-mailadres
Uitvoering van de
overeenkomst
Zolang als men
aangemeld is.
E-marketingtools
Versturen (digitale)
berichten van derden,
waaronder sponsoren.
Roepnaam
Achternaam
E-mailadres
ToestemmingZolang als men
aangemeld is.
Sponsoren
Andere
verenigingen
Versturen (digitale)
berichten aan derden,
waaronder andere
verenigingen
(bijv. bij toernooien)
Naam
E-mailadres
ToestemmingZolang als de
toestemming niet
wordt ingetrokken
Verenigingen
Geïnteresseerden
Om onze digitale
dienstverlening te
verbeteren (website
Unitas) *
Cookies (zie voor
meer info het sub
kopje Cookies)
IP-gegevens
ToestemmingIedere keer dat onze
website bezocht
wordt. Deze
gegevens worden zo
snel als mogelijk
geanonimiseerd.
Websitebeheerder
Analytics tools
Ter benadering na
beëindiging
lidmaatschap.
Bijvoorbeeld voor een
reünie of bijzondere
gebeurtenis.
Roepnaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
ToestemmingNa beëindiging
lidmaatschap
alleen in de
financiële
administratie voor 7
jaar.
n.v.t.
* de website van Unitas bevat geen cookies en geen Google Analytics.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door
de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt
om je meer service te bieden bij het bezoeken van een website, die daardoor makkelijker worden in
gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je
voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Dankzij cookies kan men zien hoe
vaak een website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming te geven, voordat deze cookies
mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch
noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke
wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. Je kunt je
toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je internetinstellingen te wijzigen. Meer
informatie omtrent het in-en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Helpfunctie
van je browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder je toestemming verstrekt de Vereniging je persoonsgegevens alleen aan derden als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Vereniging met je heeft, tenzij de
Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel
in het begin van de privacyverklaring treft je een overzicht aan van de situaties waarin
persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens (tenzij de Vereniging
op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te
verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een
dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, zal de
Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van
de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op
de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De
Vereniging adviseert om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring
van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de
website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De
Vereniging adviseert je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke
wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot
inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen via
onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: penningmeester
E-mail: privacy@unitas-mijdrecht.nl

Klacht over de verwerking van je Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring (mei 2024)

Met trots aangedreven door WordPress